Suomeksi
Psalm 16 – Lov ske dig Herre Jesus Krist
Föregående Nästa
16

Lov ske dig Herre Jesus Krist

Psalmens notbild

1.
Lov ske dig, Herre Jesus Krist,
befriare från synd och brist,
för att till oss du kommit har!
Du ädle gäst, välkommen var!

2.
O under! Världens skapare
är här som en av oss att se.
I mänsklig skepnad kommer han
att lösa oss ur syndens bann.

3.
Guds egen Son i salig tid
kom hit till oss med fröjd och frid.
Så späd han låg i jungfruns famn,
född i Guds Andes kraft och namn.

4.
Ett ljus är här i natten tänt
nytt liv blev oss från himlen sänt
och vi har fått en broder kär
som själv den sanne Guden är.

5.
Så låt oss fröjdas denna stund
och tacka Gud av hjärtats grund
för att han till vår svaghet ser
och sådan dyrbar nåd oss ger.

6.
Gud, ge oss julens goda frid
i Herren Krist till evig tid.
Dig, Fader, Son och Ande, må
från alla länder lovsång nå!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>