Suomeksi
Psalm 23 – Hell morgonstjärna mild och ren
Föregående Nästa
23

Hell morgonstjärna mild och ren

Psalmens notbild

1.
Hell, morgonstjärna, mild och ren,
Guds nåds och sannings klara sken
som strålar över landen!
Du Davids son av Jakobs hus,
mitt hjärtas fröjd, mitt ögas ljus,
min brudgum du i Anden!
Ljuvlig, ljuvlig,
hög och härlig,
god och kärlig
utan like,
se till mig ifrån ditt rike!

2.
Min pärla du i snövit skrud,
Marias son och dock sann Gud,
min Frälsare och konung!
Red dig uti mitt hjärta rum,
kom med ditt evangelium,
som är mer ljuvt än honung.
Jubla, jubla
hosianna!
Himmelskt manna
blev oss orden
som fullbordades på jorden.

3.
Uti mitt hjärta lys och skin,
du klara jaspis och rubin,
med all din kärlek blida.
Ja, låt mig känna att jag är
en lem i din församling här
med dem som dig förbidar.
Till dig, till dig
står min längtan.
All min trängtan
är den ena:
att tillhöra dig allena.

4.
Långt förr än världen skapad var,
o Fader, du mig älskat har
uti din Son, den kära.
Låt det bli uppfyllt snart, mitt hopp
att jag med honom får tas opp
till dig i himlens ära.
Salig, salig
blir då fröjden
när i höjden
bland din skara
jag hos dig, min Gud, får vara.

5.
Högt skall då klinga cittrors ljud
och lovsång höja sig till Gud
med harpotoner rena,
när jag får med min Frälseman,
min konung och min brudgum sann,
för evigt mig förena,
sjunga, sjunga,
jubilera,
triumfera,
honom prisa
med mitt hjärtas höga visa.

6.
Det är mitt hjärtas tröst och ro
att den som jag har gett min tro
mig aldrig övergiver,
att Herren, sig till lov och pris,
vill föra mig till paradis,
där fröjden evig bliver.
Amen, amen,
ädla krona,
mig förskona
till det sista
från att någonsin dig mista!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>