Suomeksi
Psalm 233 – Ren tidigt du beredde
Föregående Nästa
233

Ren tidigt du beredde

Psalmens notbild

1.
Ren tidigt du beredde
oss del i ditt förbund.
Din hand, o Herre, ledde
oss fram till denna stund.
Välsigna, Fader kära,
alltjämt vår ungdomstid.
Lär oss din sanning ära
och låt oss få din frid.

2.
Du Kristus som förtager
vår skuld som är så svår,
giv nådens ljusa dager
åt våra ungdomsår!
Ditt folk låt oss få vara.
Du själv vår konung bliv,
och lär din unga skara
att helga dig sitt liv.

3.
När världen vill oss snärja
och föra vilse här,
när vi oss måste värja
mot eget ont begär,
giv, Ande god, oss styrka,
ditt ord inprägla väl.
Gud, hjälp oss unga dyrka
dig rätt av all vår själ.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>