Suomeksi
Psalm 234 – Med jubel vi dig hälsar
Föregående Nästa
234

Med jubel vi dig hälsar

Psalmens notbild

1.
Med jubel vi dig hälsar,
vår Herre och vår Gud.
Ditt unga folk du frälsar,
vi kommer på ditt bud.
I kyrkan omkring ordet
en högtidsstund du ger,
vid helga nattvardsbordet
din kärleks under sker.

2.
Än Kristus vill oss kalla:
Nu är Guds rike när!
Det gäller för oss alla:
Gå med i Herrens här!
Må intet mer oss hindra
att främja rätt och fred,
att svält och ångest lindra,
att ondskan bryta ned.

3.
När Jesu Kristi rike
får makten i vår själ,
var mänska blir vår like,
vi vill varandra väl.
Och Kristus för oss strider,
hans kärlek griper, bär,
om också ont vi lider,
vi gör vad han begär.

4.
Se, öppen ligger världen
och dyrbar är vår tid.
Gud själv vill ge oss svärden
till Andens goda strid.
Så skänk oss, Gud, den styrka
för verket här på jord,
som finns blott i din kyrka,
som ges blott i ditt ord.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>