Suomeksi
Psalm 268 – Jesus korsets man
Föregående Nästa
268

Jesus korsets man

Psalmens notbild

1.
Jesus, korsets man,
segern åt oss vann,
vägen, sanningen och livet blev han då.
Han rättfärdig är,
oss i kärlek bär.
Den som tror skall evigt liv i honom få.
Han hjärtats rum upplysa kan
och dödens bojor bryter han,
löst blir syndens träl,
allting gör han väl.
Som en vårflod fyller jubel nu min själ.

2.
Så en morgon gryr,
nattens skuggor flyr,
livets väg vid Herrens hand jag vandra får.
Visst är kampen het,
men ändå jag vet:
sist han torkar från mitt öga varje tår.
Hans kärlek utan like gjort
att korset blev en nådens port.
Jag får gå i tro
och i trygghet bo
hos den Frälsare som ger mitt hjärta ro.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>