Suomeksi
Psalm 520 – När nu till jorden ner
Föregående Nästa
520

När nu till jorden ner

Psalmens notbild

1.
När nu till jorden ner
sig nattens mörker sänker,
jag upp till Jesus ser,
som livets ljus mig skänker.
Hos dig, o Jesus kär,
o Herre Jesus, blott solsken är.

2.
Jag tackar att som vän
jag nu till dig får bedja.
Jag vet att du igen
vill styrka mig och glädja.
Du tar mig i din famn,
o Herre Jesus, pris ske ditt namn.

3.
Fåfängligt var i dag
väl mycket som jag gjorde.
Så sällan vandrar jag
inför dig som jag borde.
Det ser och vet du väl,
det känner också min arma själ.

4.
Jag ber dig, Jesus god,
du ville det tillgiva.
Låt med ditt dyra blod
min skuld utstruken bliva.
Jag släpper förr ej dig
än du i kärlek välsignar mig.

5.
Min vän, jag lägger mig
i ditt beskydd till vila
och vaknar upp med dig
att till mitt dagsverk ila,
ty dag och natt du är,
o Herre Jesus, mig lika kär.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>