Suomeksi
Psalm 558 – O Jesus när mitt liv släcks ut
Föregående Nästa
558

O Jesus när mitt liv släcks ut

Psalmens notbild

1.
O Jesus, när mitt liv släcks ut,
ett bättre liv skall dagas,
ty då är prövotiden slut,
till dig skall jag då tagas.
Min kropp som såddes dödlig här
skall uppstå ny, odödlig där,
i härlighet förklarad.

2.
Befriad från förgänglighet
och löst ur syndabandet
jag kläder mig i salighet
uti det goda landet
där livets krona för mig står.
Av Herren Sebaot jag får
vad jag har efterlängtat.

3.
Jag kommer från ett stormigt hav
till rätta glädjestranden.
Min kropp skall läggas ner i grav,
men Gud upptager anden.
Ur mörker kommer jag till ljus,
från armod till Guds rika hus,
från oro till god vila.

4.
Min hydda som har fallit här
byggs upp av Herrens händer.
Sitt paradis han öppnar där,
på nytt mitt liv han tänder.
Och öga emot öga jag
får se min Faders anletsdrag.
Så är all sorg försvunnen.

5.
Du jordeliv, du bräcklighet,
när jag dig rätt begrundar,
vad är din lust och härlighet
emot det liv som stundar?
Se, döden är alls ingen död.
En gång jag lyfts ur natt och nöd
till evigt liv därovan.

6.
O död, du gör de fromma väl,
de onda du förskräcker.
Du tröstar varje sorgsen själ,
de stoltas mod du knäcker.
Och fattigdom får evigt nog,
men allt vad girigheten tog
den måste evigt mista.

7.
Kom, Jesus, du min Frälserman,
kom, för mig till det livet
som du allena giva kan
och du de trogna givit.
Giv mig din hjälp att leva så
att jag kan dö i frid och gå
till glädjen i din himmel.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>