Suomeksi
Psalm 182 – Tack o Herre för din kyrka
Föregående Nästa
182

Tack o Herre för din kyrka

Psalmens notbild

1.
Tack, o Herre, för din kyrka,
våra fäders tempelgård,
där du ger oss ljus och styrka
och din trogna herdevård.
Än i helgedomens famn
skapar Jesu Kristi namn
en gemenskap omkring ordet,
dopets bad och nattvardsbordet.

2.
Böjs vår rygg och tyngs vårt sinne
under mödor och besvär,
uppåt visar korskrönt tinne
till ett mål som evigt är.
Klockans klara maningsljud
kallar syndare till Gud.
Och när psalmen härligt klingar,
får vår bön och andakt vingar.

3.
Herrens kyrka bjuder alla
läkedom och helgdagsfrid,
hur än orons våg må svalla
i en hård och upprörd tid.
Den som tvivlar skall få ro
när han ber till Gud om tro.
Den som söker får ett fäste
liksom svalan i sitt näste.

4.
Ej den falska frid som söver
bor där Jesus Kristus är.
Kraften som vår själ behöver
mot det onda, får vi där,
och där känner vi hur bön
striden hoppfull gör och skön.
Andens rustning där vi finner,
seger över världen vinner.

5.
Låt din kyrka visa stigen
vi skall vandra tills vi når
templet där evinnerligen
inför dig, vår Gud, vi står.
Herde, samla oss en gång
i din värld av ljus och sång.
Led de återlösta lammen
till Guds gröna ängar. Amen.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>