Suomeksi
Psalm 46 – Himlens stjärna fordom ledde
Föregående Nästa
46

Himlens stjräna fordom ledde

Psalmens notbild

1.
Himlens stjärna fordom ledde
Österlandets vise fram,
med sitt klara sken beredde
dem en väg så lyckosam.
De fick möta i stor fröjd
Frälsaren från himlens höjd.

2.
Himlens stjärna ännu lyser
genom världens mörker klar,
där vårt hjärta längtan hyser
att få se Gud uppenbar.
Stjärnan över nattlig jord
är Guds eget sanna ord.

3.
Milde Jesus, led oss trogen
på din goda viljas stig,
gör vår själ för himlen mogen,
till ditt rikes verk oss vig
så att vi på ordets grund
kan stå kvar i ditt förbund.

4.
Hjälp att ordet som hugsvalar
rent förkunnas på vår jord,
borta uti söderns dalar
och allt upp i frusen nord.
Så din goda vilja var
för att frälsa en och var.

5.
Må din sannings ljus, det klara,
över världen spridas ut,
att en tallös mänskoskara
finner frid i dig till slut
och som Österns visa män
ser din väg till himmelen.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>