Suomeksi
Psalm 198 – Ordets Herre du har givit
Föregående Nästa
198

Ordets Herre du har givit

Psalmens notbild

1.
Ordets Herre, du har givit
oss ditt ord till fröjd och tröst.
Där har oss förunnat blivit
att få höra klar din röst.
Ge den nåden ock åt mig
att i ordet finna dig.

2.
Alltför svagt är mänskans öga,
bländas lätt av himlens sken.
Att förstå din vishet höga
är vår tanke alltför klen.
Jesus, hjälp mig du att jag
kan få se din sannings dag.

3.
O Gud Fader, du som sänder
ordets tröst till varje ort,
när en själ till dig sig vänder
stänger du ej nådens port.
Öppna du den ock för mig,
låt mig alltid höra dig.

4.
Jesus, som ditt liv ej sparat,
du som Faderns tankar vet,
du har för oss uppenbarat
all hans kärleks hemlighet.
Jesus, min förlossare,
låt mig dig i ordet se.

5.
Sannings Ande, du som leder
själen med din sannings ljus,
himladuva, kom hit neder
med din nåd i hjärtats hus.
Med din kraft förbli mig när,
mana, tukta, trösta, lär!

6.
Lär mig att ditt ord betrakta
flitigt och av hjärtats grund.
Hjälp mig att det heligt akta,
håll det för mig varje stund.
Trons fördolda planta så
skall ur ordet styrka få

7.
Nu vid dina fötter neder,
store Gud, jag sätter mig,
och jag vet att du mig leder
på din sannings dolda stig.
Fader, Son och Ande, tag
i din vård mig varje dag.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>